LYRICS: Nomfundo Moh – Izibusiso

Nomfundo Moh – Izibusiso
Nomfundo Moh – Izibusiso

Nomfundo Moh – Izibusiso

LYRICS: Nomfundo Moh – Izibusiso

[Intro]
Ngiyacela ngomusa nentobeko
Cel’ ungakhohlw’ umngan wam’
Cel’ ungalibali umakhelwane wami

[Chorus]
Baba maw’busisa mina namhlanje
Ngiyacela ngomusa nentobeko
Cel’ ungakhohlw’ umngan wam’
Cel’ ungalibali umakhelwane wami
Kwakhon’ uk’vuka kwami namhlanje, hay’ ngoba ngingcono
Cel’ ukhumbul’ umndeni wami
Cel’ ukhumbul’ abazali bami
Baba maw’busisa mina namhlanje
Ngiyacela ngomusa nentobeko
Cel’ ungakhohlw’ umngan wam’
Cel’ ungalibali umakhelwane wami
Kwakhon’ uk’vuka kwami namhlanje, hay’ ngoba ngingcono
Cel’ ukhumbul’ umndeni wami
Cel’ ukhumbul’ abazali bami

[Verse]
Ngeliny’ ilanga ngahlangana nekhehla esel’the ukukhul’ imnyaka
Lathi ‘Zwana mntanami ngimdala ey’, eh mntanami ngimdala (Ngiy’ntshebe)”
Zwana ngami ngimdala ey, eh mntanami ngimdala
Emhlabeni kuyaphiliswana
Akho qili lay’khoth’ emhlane
Amagagasi awalingani
Maw’nceda omunye kuwe kukhul’ unhlakani
Uk’lul’ isandla kunobusiso phakathi
Ngoba two, two is better than one
Yebo, aw’ bathi “Kubamb’ ezingelayo, kodwa nesandla ephayo sibusisiwe kunaleso esamukelayo”
Masibambane yeah

[Chorus]
Baba maw’busisa mina namhlanje (Namhlanje)
Ngiyacela ngomusa nentobeko (Ngiyacela)
Cel’ ungakhohlw’ umngan wam’
Cel’ ungalibali umakhelwane wami (Uzungabalibali Baba)
Kwakhon’ uk’vuka kwami namhlanje (Ngiyacela), hay’ ngoba ngingcono
Cel’ ukhumbul’ umndeni wami (Khumbul’ umndeni)
Cel’ ukhumbul’ abazali bami (Ukhumbul’ nabazali)
Baba maw’busisa mina namhlanje (Ubusisa)
Ngiyacela ngomusa nentobeko (Ngiyacela)
Cel’ ungakhohlw’ umngan wam’ (Ngiyacela)
Cel’ ungalibali umakhelwane wami (Umakhelwane, ‘khelwane)
Kwakhon’ uk’vuka kwami namhlanje, hay’ ngoba ngingcono
Cel’ ukhumbul’ umndeni wami
Cel’ ukhumbul’ abazali bami

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*